Algemene voorwaarden

  • Dit is een overeenkomst die tot stand komt d.m.v. aankopen van lessen of abonnementen. Deze geldt voor de duur van 1 kwartaal en wordt, zonder schriftelijke opzegging 4 weken voorafgaand aan het nieuwe kwartaal, stilzwijgend verlengd.
  • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.
  • Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent en bij twijfel aan verantwoorde deelname dient vooraf contact opgenomen te worden met een arts.
  • Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
  • Niet afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald.
  • Bij langdurige ziekte kunnen afspraken worden gemaakt over in te halen lessen en betaling.
  • Opzeggen van het abonnement dient 4 weken voor het aflopen van het kwartaal schriftelijk te gebeuren. Bij niet tijdig opzeggen worden de lessen van het volgende kwartaal in zijn geheel in rekening gebracht.
  • Na opzegging is het niet meer mogelijk om gemiste lessen in te halen.
  • Ikgroei yoga & pilates is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer noch voor enige andere vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.