Algemene voorwaarden

Een overeenkomst komt tot stand d.m.v. het insturen van het ondertekende inschrijfformulier. Deze geldt voor de duur van 1 kwartaal en wordt, zonder schriftelijke opzegging 4 weken voorafgaand aan het nieuwe kwartaal, stilzwijgend verlengd. Lessen in het al lopende kwartaal worden apart gefactureerd.
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.
Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent en bij twijfel aan verantwoorde deelname dient vooraf contact opgenomen te worden met een arts.

Deelname aan een (proef)les betekent automatisch dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
Betaling dient te worden gedaan binnen 2 weken na facturatie ovv naam en factuurnummer.

Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.
Bij een niet tijdige betaling, worden administratie en incassokosten berekend bovenop het uitstaande factuurbedrag en wordt deelname aan de lessen geweigerd.

Gemiste lessen van een kwartaal die vooraf zijn afgemeld, kunnen worden ingehaald in hetzelfde of daaropvolgende kwartaal. Daarna komen de inhaallessen te vervallen. Inhaallessen dienen altijd in overleg vastgelegd te worden. Niet afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald.
Bij langdurige ziekte kunnen afspraken worden gemaakt over in te halen lessen en betaling.

Opzeggen van de overeenkomst dient 4 weken voor het aflopen van het kwartaal schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij niet tijdig opzeggen worden de lessen van het volgende kwartaal in zijn geheel in rekening gebracht.
Na opzegging is het niet meer mogelijk om gemiste lessen in te halen.
“ikgroei” yoga en pilates is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer nog voor enige andere vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.